top of page
Image by Sindy Süßengut

Mēs pastāvīgi ieguldām uzņēmuma attīstībā, sekojot jaunākajām ceļu būves tehnoloģijām un pētniecības tendencēm.

Būvmateriālu testēšanas un pētniecības laboratorija

Mūsu laboratorija spēj nodrošināt pilna cikla būvniecības un ražošanas izejmateriālu un asfaltbetona maisījumu kvalitātes kontroles un testēšanas pakalpojumus.

Mēs nodrošinām prakses iespējas, kā arī sniedzam konsultācijas konkrētu problēmsituāciju risināšanai.

shutterstock_630193214.jpg

"Kvalitāte paliek vēl ilgi pēc tam, kad aizmirsta cena."
Sers Henrijs Rojs

shutterstock_1845458899.jpg

Ilgtspējīga pieeja

Mūsu vīzija un ir veidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu ceļu infrastruktūru, ievērojot dzīves cikla analīzes (LCA un LCCA) principus, kas paredz, efektīvu resursu izmantošanu,  samazinot ietekmi uz sociālajiem procesiem, ekonomiku un vidi.

Asfaltbetona maisījumu projektēšana, vadoties pēc ilgtspējības principiem, tiecoties uz videi draudzīgāku ražošanu un CO2 izmešu samazināšanu, ievērojot standartos noteiktās kvalitātes prasības.

Augstas stiprības ar stikla šķiedru armēta asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izstrāde

No 2020.-2021.g. mēs īstenojām projektu “Augstas stiprības ar stikla šķiedru armēta asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izstrāde” (Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/007). Projekts tika īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Projekts Īstenots sadarbībā ar

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS.

Projekta īstenošanas laiks:

01.10.2020 – 30.09.2021

pexels-chokniti-khongchum-2280547.jpg
egor-myznik-46YY-qum2Ik-unsplash.jpg

Esam ieguvuši intelektuālā īpašuma – zinātības “Bitumena modificēšanas paņēmiens ar termoplastisko elastomēru un adhēzijas promotoru” un ar to saistīto autortiesību izmantošanas tiesības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/148 “Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem” ietvaros.

Ilgtspējīgu bio-asfaltbetona maisījumu izstrāde ar atjaunojamo biopolimēru lignīnu

2023.gada februārī SIA “Vianova” uzsāka pētniecības projekta “Ilgtspējīgu bio-asfaltbetona maisījumu izstrāde ar atjaunojamo biopolimēru lignīnu”  īstenošanu (Projekta numurs: 2; Līguma numurs: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005).

Pētniecības projekta mērķis: Izstrādāt ilgtspējīgu bio-asfaltbetona maisījumu, daļēji aizvietojot bitumena saistvielu ar atjaunojamo biopolimēru lignīnu.

Projekts tiek īstenotos sadarbībā ar

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centru, SIA

Plakāts_page-0001.jpg

Galvenie sadarbības partneri pētniecībā

Rīgas Tehniskā universitāte, VSIA Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratorija

bottom of page