top of page
Image by Sindy Süßengut

Augstas stiprības ar stikla šķiedru armēta asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izstrāde

SIA “Vianova” īsteno projektu “Augstas stiprības ar stikla šķiedru armēta asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izstrāde”

Projekta numurs

1.2.1.1/18/A/007

 

Projekta mērķis

 

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (SIA “VMKC”, turpmāk – Kompetences centrs) aptver trīs zinātniskos virzienus – viedos materiālus, biotehnoloģiju un vidi. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 13 pētniecības projektus, vismaz 9 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas pārsniedz 7 miljonus eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projekts tiek īstenots no 01.10.2020 – 30.09.2021

Projekta virzības atskaite par periodu

 

01.10.2020 - 31.12.2020

 

Projekta sākumposmā tika veikta rūpīga pieejamās literatūras analīze un teorētiskā pamatojuma izstrāde, ņemot vērā citu valstu pieredzi armētu asfaltbetonu pētniecībā un ražošanā. Vienlaicīgi tika veikta iespējamo izejmateriālu pieejamības izpēte (RAP, jauni minerālmateriāli, saistviela), to fizikāli -mehānisko īpašību testēšana un analīze. Izvēlēti stiklu šķiedru piemērotākie fizikālie parametri.

Izvērtējot izejmateriālu testēšanas rezultātus, tika uzsākta references asfaltbetona maisījumu un armēto asfaltbetona maisījumu (FRAC) variantu projektēšana, kā arī to testēšanas stratēģijas un plāna izstrāde. Tika veikta izpēte stikla šķiedras efektīvas pievienošanas iespējām gan laboratoriski, gan asfaltbetona rūpnīcā.

01.01.2021 - 16.03.2021
 

2021.gads sākās ar projekta otrā posma uzsākšanu, kura laikā izstrādātās receptes jeb darba formulas tiks faktiski aprobētas ražošanai asfaltbetona rūpnīcā un veikta pirmo ražošanas partiju izmēģinājumi.

Šajā projekta stadijā tika veikta projektēšana un testēšana references asfalta (HMAC) un armēto asfaltbetona maisījumu (FRAC) variantu receptēm. Asfalta maisījumu sastāvos tika iekļauts: frēzētais asfalts, stiklašķiedra (dažāda garuma un apjoma), kā arī pārstrādātas gumijas granulas. Lai novērtētu asfalta maisījumu fundamentālās īpašības dažādas ārējās slodzes un iedarbes apstākļos, tika izstrādāti maisījumi virskārtas un saistes kārtas (apakškārtas) lietotajiem asfalta maisījumiem. Uzsāktas asfalta maisījuma testēšanas procedūras SIA “Vianova” (emīriskās īpašības, plūstamība, stabilitāte u.c.) un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijā – fizikāli mehāniskās īpašības, ūdensjūtība, riteņu sliežu tests WTSair, PRD air, TSRST u.c.

 

16.03.2021 - 16.06.2021
 

Pētniecības projekta trešajā ceturksnī galvenās darbības virzītas uz armētā asfaltbetona maisījuma empīrisko un fundamentālo īpašību testēšanu VSIA LVC un Rīgas Tehniskās universitātes būvmateriālu laboratorijā, paraugu analīzi. Līdzīgi kā otrajā ceturksnī, tika izstrādātās receptes jeb darba formulas asfaltbetona maisījumiem. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus prognozējamos ekspluatācijas īpašību rezultātus, ražošanas laikā, kā arī pēc pirmo testēšanas rezultātu analīzes, tika veiktas korekcijas gan rūpnīcas iestatījumos, gan darba formulās. Atskaites periodā tika turpinātas asfalta maisījuma testēšanas procedūras SIA “Vianova” (empīriskās īpašības, plūstamība, stabilitāte u.c.) un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijā – fizikāli mehāniskās īpašības, ūdensjūtība, riteņu sliežu tests WTSair, PRDair, TSRST u.c..

Pētniecības projekta ietvaros izstrādātajai augstas stiprības seguma konstrukcijai, sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, tika veikta eksperimentālā posma izbūve valsts autoceļu tīklā – valsts reģionālā autoceļa P2 Juglas papīrfabrikas ciemats—Upesciems, posma no 1,945 km līdz km 2,145 km.

Posma izbūve tika veikta ievērojot cirkulārās ražošanas tehnoloģiju– nofrēzētais asfaltbetona materiāls tiek izmantots augstas stiprības asfaltbetona ražošanai un atkārtoti iestrādāts konkrētā posma segumā.

Konkrētā posma izbūves mērķis ir prezentēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, kā galvenajam Pasūtītājam un ceļu nozares finansējuma pārvaldītājam, armēta asfaltbetona seguma izbūvi, kā arī veikt tā kalpotspējas monitoringu.

 

17.06.2021 - 09.09.2021

 

Pētniecības projekta noslēdzošajā ceturksnī galvenās darbības virzītas uz armētā asfaltbetona maisījuma empīrisko un fundamentālo īpašību testēšanas rezultātu analīzi, secinājumu apkopošana, kā arī papildus testu rezultātu iegūšanu. Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī, izstrādātajām darba formulām tika veiktas nelielas izejmateriālu korekcijas un papildus pārbaudes SIA “Vianova” minerālmateriālu testēšanas laboratorijā, kā arī testa partiju ražošana asfaltbetona rūpnīcā.

Atskaites periodā tika turpinātas asfalta maisījuma testēšanas procedūras SIA “Vianova”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” būvmateriālu laboratorijā un Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā. Tāpat, atskaites periodā, tiek gatavotas zinātniskās publikācijas, kurās tiek apkopoti pētījuma projekta rezultāti par augstas stiprības asfaltbetona ražošanu, izmantojot cirkulārās ražošanas tehnoloģiju un asfaltbetona īpašību uzlabošanai, ražošanas procesā pievienojot pārstrādātu gumiju un stikla šķiedru dažādos apjomos no kopējā maisījuma masas.

Pētniecības projekta ietvaros izstrādātajai augstas stiprības seguma konstrukcijai, sadarbībā ar VSIA “Latvijas valsts ceļi”, tika veikta eksperimentālā posma izbūve valsts autoceļu tīklā – valsts reģionālā autoceļa P2 Juglas papīrfabrikas ciemats—Upesciems, posma no 1,945 km līdz km 2,145 km. Par posma izbūvi iespējams lasīt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” autoceļu avīzē – https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2021/08/AA-augusts-2021-nonprint_fin2.pdf

 

Gala rezultāts

SIA “Vianova” sadarbībā ar SIA “VMKC” veiktais pētniecības projekts ir veiksmīgi noslēdzies.

Projekta gaitā ir izdevies izstrādāt trīs augstas stiprības asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas, darba formulas, kuras pēc pozitīva monitoringa perioda beigām tiks ieviestas ražošanā.

Tāpat, ir sagatavotas divas zinātniskās publikācijas “LABORATORY EVALUATION OF THE PROPERTIES OF DENSE GRADED ASPHALT MIXTURES CONTAINING WASTE GLASS FIBER AND CRUMB RUBBER” un “FIRST TRIAL OF CIRCULAR ASPHALT PRODUCTION IN LATVIA” un iesniegtas zinātniskās pētniecības žurnālā The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering.

Publikāciju “Laboratory Evaluation of the Properties of Dense Graded Asphalt Mixtures Containing Waste Glass Fibre and Crumb Rubber” Rolands Izaks, Liga Gebauere, Romans Kornisovs, Viktors Haritonovs

Var lasīt žurnāla:

https://bjrbe-journals.rtu.lv/issue/view/269

https://bjrbe-journals.rtu.lv/article/view/bjrbe.2022-17.564

Projekts tika uzsākts 2020.gada 1.oktobrī.

Eiropas-Regionalas-attistibas-fonds.png
bottom of page