Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide

Asfaltbetona apakškārtas ierīkošana b=60 mm
Izlīdzinošās asfalta kārtas izbūve
Asfaltbetona virskārtas ierīkošana b=40 mm