Atpūtas ielas Inčukalnā un ceļa uz katlumāju Gaujā, skeitparka laukuma Gaujā, asfalta seguma atjaunošana

Objekta būvniecības laiks – no 2016.gada 2.jūnija līdz 31.augustam. Paveikti sekojoši galvenie būvdarbi:

  • Karstā asfalta dilumkārtas (S-I)  izbūve no AC11 surf h=4 cm biezumā,
  • Karstā asfalta dilumkārtas izbūve no AC11surf (S-II) 5 cm biezumā,
  • Karstā asfalta apakškārtas (S-II)  izbūve no AC22 b/b h=6 cm biezumā,
  • Karstā asfalta dilumkārtas (S-III)  izbūve no AC8 surf h=3 cm biezumā,
  • Nesaistītu minerālmateriālu seguma nesošās kārtas izbūve 10 cm biezumā ar minerālo materiālu 0/32mm, to profilēšana un blīvēšana,
  • Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve 15 cm biezumā ar minerālo materiālu 0/45mm, to profilēšana un blīvēšana,
  • Nomaļu uzpildīšana ar maisījumu 0/32s 6 cm biezumā un 0,25 m platumā, to profilēšana un bīvēšana.