Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu atjaunošana Purvciema mikrorajonā

 • Objekta būvniecības laiks – no 2016.gada 17.maija līdz 31.augustam. Paveikti sekojoši galvenie būvdarbi:
 • Esošā asfaltbetona seguma un daļēji esošās pamatnes nesošās virskārtas nojaukšana un būvgružu transports uz izgāztuvi,
 • Betona ielu apmaļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi,
 • Betona ietvju apmaļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi,
 • Gultnes no salizturīga smilts slāņa izbūve h=15cm,
 • Pamata nesošās kārtas nesošās virskārtas no nesaistītiem minerālmateriāliem papildināšana ar dolomīta šķembas vid 10 cm,
 • Pamata nesošās kārtas nesošās virskārtas no nesaistītiem minerālmateriāliem papildināšana ar dolomīta šķembas vid 12cm,
 • Ielu apmaļu BR 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata,
 • Betona ietvju apmaļu uzstādīšana uz betona pamata,
 • Ietves seguma ierīkošana no betona bruģakmens, h=6cm,
 • Lietus ūdens savācējaku (gūlijas) restu un gāzes/ūdens apgādes kapju regulēšana,
 • Skatakas pārsedzes rekonstrukcija uzstādot “peldošos vākus”,
 • Asfaltbetona seguma atjaunošana no AC-11  h=5 cm; Karstā asfalta AC 8 surf  4 cm biezumā izbūve,
 • Zāliena veidošana uz 15 cm biezas augu zemes kārtas, apsējot ar zāli.