Pliederu ielas ietves izbūve Ķekavā, Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā

Objekta būvniecības laiks – no 2016.gada 29.aprīļa līdz 20.oktobrim. Paveikti sekojoši galvenie būvdarbi:

 • Augu zemes noņemšana, hvid=20cm, ieskaitot nojaukta materiāla transportu,
 • Esošas brauktuves segas nojaukšana, hvid=8cm, ieskaitot nojaukta materiāla transportu,
 • Gultnes izveidošana, hvid=32cm, ieskaitot nojauka materiāla transportu,
 • Aizbēršana ar esošo grunti,
 • Liekas grunts aizvešana,
 • Betona apmaļu uzstādīšana BR100.30.15,
 • Betona apmaļu uzstādīšana BR100.22/30.15 un BR100.22.15.,
 • Betona apmaļu uzstādīšana BR 100.20.8,
 • Salizturīga (drenējoša) smilts pamatnes būve, hvid=20cm,
 • Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata būve ietvē un celiņos, h=15cm,
 • Minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata būve nobrauktuvēs, h=20cm,
 • Minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata būve brauktuvē, hvid=24cm,
 • Minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata būve autobusu pieturās, hvid=24cm,
 • Betona bruģa būve ietvē, h=6cm uz izlīdzinošās kārtas no cementa-smilts maisījuma, h=5cm,
 • Betona bruģa būve nobrauktuvēs, h=8cm uz izlīdzinošās kārtas no cementa-smilts maisījuma, h=5cm,
 • Nogāžu veidošana un nostiprināšana ar augu zemi, hvid=10cm, iesējot zāli,
 • Asfaltbetona seguma būve nobrauktuvēs AC-16surf, h=5cm,
 • Asfaltbetona seguma būve brauktuvē AC-16surf, h=6cm,
 • Asfaltbetona seguma apakškārtas būve autobusu pieturās AC-22base/bin, h=5cm,
 • Asfaltbetona seguma dilumkārtas būve autobusu pieturās AC-16surf, h=4cm,
 • Nomaļu profilēšana un uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, hvid=6cm,
 • Izbrauktuves būve no šķembu-augsnes seguma, hvid=18cm (pamatmateriāls: minerālmateriālu maisījums 0/45),
 • Gājēju drošības barjeru uzstādīšana,
 • Ātrumvaļnu būve (t.sk. esošo nojaukšana),
 • Pasažieru platformu būve,
 • Pasažieru paviljona būve,
 • Teritorijas atbrīvošana no būvgružiem un apzaļumošana, augu zemes biezums, vid. 10cm,
 • VST daļas būve (kabeļu kanalizācija),
 • ELT daļas būve,
 • Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (ABB C6A) montāža.