Ceļa būvdarbi objektā “Divu noliktavu jaunbūvju izbūve Zilā ielā 22/24 Rīgā”

Būvdarbu izpildes laiks – no 2015.gada 26. oktobra līdz 2015 gada 23.decembrim.

Līguma ietvaros tika veikti sekojoši  galvenie darbi:

  • Granīta šķembu maisījuma fr.0/45 seguma izbūve 10cm biezumā,
  • Brauktuves seguma pamata kārtas izbūve no AC22base/bin markas asfaltbetona maisījuma 8 cm biezumā.