Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve

Objekta būvniecības laiks – no 2016.gada 17.jūnija līdz 30.novembrim. Paveikti sekojoši galvenie būvdarbi:

  • Gultnes rakšana,
  • Krūmu novākšana,
  • Sedimentācijas baseina rakšana,
  • Caurteku būvniecība,
  • Pietapots biopaklājs.