Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā (jaunbūves)

Projekts ietver 4 objektus:

 1. “Siguļu aizsargdambja (D-4) būvniecība Siguļu ciemā, Carnikavas novadā”,
 2. “Poču-Jaunzemnieku aizsargdambja (D-8) būvniecība”,
 3. “Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Saule” aizsargdambja (D-9) būvniecība Gaujas ciemā, Carnikavas novadā”,
 4. “Gaujas krastu nostiprināšana (GK-1) un straumvirzes būnas (B-1) būvniecība Gaujā, Carnikavas novadā (projekta ietvaros paredzēts stiprinājums arī Gaujas labajā krastā)”.

Objekta būvniecības laiks no 2014.gada augusta līdz 2015. gada 2.oktobrim. Paveikti sekojoši galvenie būvdarbi:

 • Pievedceļu izbūve,
 • Augu zemes noņemšana, atkārtotai izmantošanai,
 • Uzbēruma izbūve,
 • PVC rievpāļu uzbūve,
 • Metāla gājēju aizsargbarjeru izbūve,
 • Slūžu būvniecība 3,5x5m,
 • Betonēšanas darbi,
 • Caurteku, d=800mm, ar pretvārstiem izbūve,
 • Nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju,
 • Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.